Leergang Herstructureringsdeskundige MKB

Leer ondernemers succesvol te begeleiden naar een herstructurering.

Over de leergang herstructureringsdeskundige MKB

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet biedt ondernemingen met een te hoge schuldenlast de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een schuldsanering door te voeren en deze door de rechter te laten bekrachtigen, zodat alle schuldeisers hieraan gehouden zijn. Een van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de WHOA bij het realiseren van een doorstart is de eis dat de onderneming na de schuldsanering weer levensvatbaar is.

Maar de WHOA kan ook worden ingezet voor het realiseren van een liquidatieakkoord. Daarbij is in de wet een belangrijke rol weggelegd voor de herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige is verantwoordelijk voor het herstructureringsplan waaruit enerzijds de levensvatbaarheid van de onderneming blijkt en anderzijds dat er, ondanks de schuldsanering, maximaal is tegemoetgekomen aan de belangen van de schuldeisers.

De WHOA introduceert met de herstructureringsdeskundige een nieuwe professie. Een professie die van wezenlijk belang is om een schuldsanering uiteindelijk tot een goed einde te brengen. De herstructureringsdeskundige wordt door de rechtbank benoemd.

De herstructureringsdeskundige dient niet alleen doeltreffend, objectief en onafhankelijk te zijn. Deze professional is ook een schaap met vijf poten die kennis dient te hebben van:
– Financiën
– Het herstructureren van ondernemingen
– Het ontwikkelen van een levensvatbaarheidsplan
– Waarderen
– De juridische kant van een akkoord
– Het financieren van een akkoord
– Vaardigheden op het terrein van onderhandelen en overtuigen.

Leergang
De leergang Herstructureringsdeskundige mkb biedt de professional die zich als herstructureringsdeskundige wil profileren de noodzakelijke kennis en vaardigheden. Na het volgen van de leergang kan de deelnemer zich in voorkomende gevallen door een rechter laten benoemen als herstructureringsdeskundige.

Instroomniveau
De opleiding is geschikt voor accountants en voor mkb-adviseurs met een financieel juridische achtergrond op hbo-niveau.

Aanmelden kan via formulier op deze pagina!

 

Praktische informatie

Leergang voorjaar 2024

De volgende leergang start mei 2024. Mail naar info@mkbkredietcoach als je meer wil weten, of meld je direct aan.

Docenten:
Mr. Benne van Leeuwen
– insolventieadvocaat, curator, herstructureringsdeskundige
Drs. Arjaan van den Berg waarderingsdeskundige, herstructureringsdeskundige
Margo Huijerjans – financieringsdeskundige saneren en overbruggen
Jan Wietsma AA – WHOA-deskundige, adviseur strategie en financiën.

Data:
De duur van de leergang is 10 dagdelen en vindt plaats bij NDC Den Hommel in Utrecht. De bijeenkomsten vinden plaats van 9.45 – 16.45 op navolgende data:  

  • 29 mei
  • 5 juni
  • 12 juni
  • 19 juni
  • 26 juni

Vergoeding:
De deelnamekosten voor deze leergang zijn € 2.750,00 (excl. btw), inclusief lunch.

Leervorm
De leergang is interactief en wordt fysiek aangeboden. Gedurende de leergang krijgen de deelnemers de beschikking over software en modellen die het proces van herstructureren ondersteunen. 

Tijdens de leergang komen de volgende onderdelen aan de orde:


Inleiding herstructureren en WHOA

• Urgentie en tijdigheid
• De diverse tijdpaden
• Het bepalen van de huidige fitheid van de ondernemer en onderneming
• De in de kern financieel gezonde onderneming
• De basis van het herstructureringsplan
• Het Zwaarweerprogramma van de Kamer van Koophandel

Docent: Jan Wietsma


Capita Selecta Insolventierecht en de plaats van de WHOA

• Het reguliere verloop van een faillissement
• Normale rechten schuldeisers
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Wanneer kiezen voor: WHOA, WNSP, Faillissement, Surseance

Docent: Benne van Leeuwen


Waarderen en herstructureren (1)

• Aan de slag met programma en start met planopbouw
• Introductie waarderen, de belangrijkste methodieken van waarderen en taxatie van activa
• Aandachtspunten bij het samenstellen van een WHOA-plan zoals driesporentraject
• Startpunt aanpak plan, bij de vorderingen of balans? Of juist bij verwachtingen en de
financiële prognose?
• Redeneerlijn en afwegingen bij het opbouwen van een WHOA-plan

Docent: Arjaan van den Berg


WHOA , bijzondere bepalingen en procesreglement

• Rol advocaat, herstructureringsdeskundige, observator, rechter
• Belangrijke wetsartikelen
• Procesreglement
• Classificeren
• Speciale posities schuldeisers
• Jurisprudentie

Docent: Benne van Leeuwen


De bedrijfskundige kant van het herstructureringsplan

• Het duiden van trends- en ontwikkelingen
o Algemeen economisch
o Markt en branche
• Balance scorecard en relevante KPI’s
• Aan de slag met het scenariomodel
o Werkwijze
o Effecten van interventies van de ondernemer
• Saneren vanuit het oogpunt van de bank en andere financiers

Docent: Jan Wietsma


Waarderen en herstructureren (2)

• Quick fill updaten laatste financiële positie met behulp van audit file
• Reorganisatiewaarde nader in detail bekeken, begrijp ik de balans?
• Liquidatiewaarde – bepaling uitkeringswaarde
• Koppeling van activa aan zekerheidsgerechtigde en totalisering van uitkeringswaarde in relatie tot boekwaarde
• Effect van losse liquidatiewaarden per crediteur en de totale som liquidatiewaarden
• Uitgaand en te verwachten cash voor akkoord en nieuw kapitaal en aandelen na akkoord
• Effect van cash op de ‘te verdelen waarde over de klassen’
• Hoe ziet de nieuwe kapitaalstructuur eruit versus de beschikbare financiële ruimte
• Staken opbouw plan als Reorganisatiewaarde < Liquidatiewaarde?

Docent: Arjaan van den Berg


Het financieringsvraagstuk

• Financieren met als doel te komen tot een reorganisatie
o Voorwaarden
o De juiste partij vinden
• De sanerings- en overbruggingsfinanciering
• Overheidsregelingen

Docent: Niels Leijten


Het eigenlijke akkoord en de homologatie daarvan

• Het organiseren en bewaken van de stemprocedure
• Het indienen van de homologatie
• Verweer- en afwijzingsgronden
• Na de homologatie

Docent: Benne van Leeuwen


Onderhandelen

• Het verrijken van je handelingsrepertoire
• Van standpunt naar belang
• Slim gebruikmaken van het ‘Nash-evenwicht’
• Beste alternatief zonder oplossing (BAZO)

Docent: Jan Wietsma


Het definitieve herstructureringsplan

• Presentatie eindresultaat
• Tips & Trics
• Alternatieven als een WHOA-akkoord niet lukt
o Voorwaarden
o Mkb-doorstart etc.
• De herstructureringsdeskundige als professional

Docent: Jan Wietsma

Aanmelding Herstructureringsdeskundige
Akkoord *

Contact

Adres:
Postbus 40161, 8004 DD Zwolle

Telefoon: 
038 – 4671588

Email: 
info@mkbkredietcoach.nl

Over MKB-bedrijfscoach

MKB-bedrijfscoach helpt je jouw positie als accountant te versterken. Dat doen we door middel van consultancy, training en tools.

Volg ons via social media