Ons aanbod

Voor het accountantskantoor van de toekomst.

MKB-kredietcoach
MKB-kredietcoach is het netwerk van accountants- en administratiekantoren dat zich richt op rendementsverbetering van ondernemingen. Door onze pragmatische benadering, kennis de van branche en focus op de eindklant maken de aangesloten kantoren het verschil. De organisatie heeft al tien jaar ervaring heeft met het professionaliseren van de dienstverlening door accountants- en administratiekantoren. Een unieke aanpak die de samenhang tussen de mens, zijn onderneming en de financiële resultaten centraal stelt

Formules
Wij faciliteren accountants- en administratiekantoren door middel van drie formules. De drie formules richten zich allen op het ondersteunen van ondernemers bij vraagstukken over financiering, bedrijfsvoering en ondernemerschap.  De formules zijn:

 • MKB-kredietcoach
 • MKB-herstructureringscoach
 • MBK-bedrijfscoach

De formules hebben dezelfde en gemeenschappelijk onderdelen, te weten:

 • Community
 • Educatie
 • Kennisdeling
 • Praktische tooling en gereduceerde tarieven
 • Afspraken en samenwerking met ketenpartners
 • Innovatie

Wij ondersteunen de bij ons aangesloten MKB-(krediet, bedrijfs en herstructurerings)coaches door:

 1. Het verzorgen van praktijkgerichte kennissessie en bijeenkomsten waarin actuele onderwerpen met betrekking tot financiering, bedrijfsvoering, herstructurering en ondernemerschap centraal staan. Er worden jaarlijks 10 bijeenkomsten gehouden waarbij de aangesloten coach afhankelijk van zijn specialisatie, interesse en achtergrond zelf een selectie kan maken. Een aantal bijeenkomsten is specifiek gericht voor deelnemers binnen een formule maar het aangesloten lid kan zelf kiezen welke bijeenkomst wordt gevolgd.
 2. Een PE-plan waardoor je zowel voldoet aan de PE-eisen die de NBA stelt als de PE-eisen aan een Erkend Financieringsadviseur MKB
 3. SLA’s met financiers, die in veel voorkomende gevallen voordeel (korting op de behandelkosten) opleveren voor jouw klant als jij voor hem een financieringsaanvraag indient.
 4. Korting op het gebruik van Fyndoo Advise en Herstructureringssoftware voor het maken van prognoses, het doen van financieringsaanvragen, de financiële onderbouwing van de levensvatbaarheid van businessplannen en het herstructureren van bedrijven.
 5. Een netwerk van specialisten die aanvullende kennis en ondersteuning leveren bij ondernemersvraagstukken op het terrein van financiering, bedrijfsvoering, herstructurering en ondernemerschap.
 6. Een kennisplatform waarin je relevante en actuele informatie vindt die je kunt gebruiken bij het adviseren van je klanten over financieringen, bedrijfsvoering, herstructureren en ondernemerschap
 7. Een enthousiast netwerk van collega’s met wie je snel kunt sparren oa via een eigen Whatsapp groep
 8. Een helpdesk voor vragen en overleg over vraagstukken die te maken hebben met financiering, bedrijfsvoering, herstructureren en ondernemerschap
 9. Profilering via onze website www.mkbkredietcoach.nl met voor elke formule een eigen pagina met coaches
 10. Korting op onze erkende opleidingen

Leergangen

Voor elk van deze formules zijn leergangen ontwikkelt die ervoor zorgen dat de adviseur deze rol ook waar kan maken:

 1. Leergang erkend financieringsadviseur MKB
 2. Leergang Mini MBA bedrijfsadviseur MKB
 3. Leergang Herstructureringsdeskundige MKB

Tijdens de leergang wordt gewerkt met casuïstiek waar ondernemers nu mee te maken hebben waarbij ook altijd aandacht is voor de bijzondere, vaktechnische, rol van de accountant en mkb-adviseur. Na het volgen van een of meerdere leergangen worden de deelnemers die toetreden tot het netwerk en de community ondersteund door middel van actuele PE-kennisbijeenkomsten, afspraken met ketenpartners en tools. Hierdoor worden ook na de opleiding de kwaliteit en actualiteit gewaarborgd.

Ons aanbod

Ons aanbod bestaat uit drie verschillende modules. Zo is er voor iedereen een passende oplossing. Bekijk de modules hieronder.

Plan vrijblijvend een persoonlijk gesprek.

MKB-kredietcoach

295 per maand
 • Toegang tot tools met reductie
 • Intervisie
 • Lidmaatschap community
 • 32 PE-uren
 • Promotie en vermelding op website MKB Kredietcoach
 • Juridisch support
 • Toegang tot intermediairsdesk, grootbanken en non-bancaire financierders
 • Cursussen met korting
 • Consultancy met korting
 • Toegang tot support netwerk

MKB-herstructureringscoach

245 per maand
 • Toegang tot tools met reductie
 • Intervisie
 • Lidmaatschap community
 • 16 PE-uren
 • Promotie en vermelding op website MKB Kredietcoach
 • Juridische support
 • Toegang tot intermediairdesks, grootbanken en non-bancaire financierders
 • Cursussen met korting
 • Consultancy met korting
 • Toegang tot support netwerk

MKB-bedrijfscoach

195 per maand
 • Toegang tot tools met reductie
 • Intervisie
 • Lidmaatschap community
 • 16 PE-uren
 • Promotie en vermelding op website MKB Kredietcoach
 • Juridisch support
 • Toegang tot intermediairdesks, grootbanken en non-bancaire financierders
 • Cursussen met korting
 • Consultancy met korting
 • Toegang tot support netwerk

Contact

Adres:
Postbus 40161, 8004 DD Zwolle

Telefoon: 
038 – 4671588

Email: 
info@mkbkredietcoach.nl

Over MKB-bedrijfscoach

MKB-bedrijfscoach helpt je jouw positie als accountant te versterken. Dat doen we door middel van consultancy, training en tools.

Volg ons via social media