Duizenden financieringsaanvragen verwacht in de zomer en het najaar van 2020

De coronacrisis zorgt ervoor dat veel ondernemers geconfronteerd worden met een liquiditeitstekort. Financiers verwachten in de zomer en het najaar van 2020 een flinke toename van het aantal financieringsaanvragen om dit liquiditeitstekort op te vangen. Daarnaast worden ook de nodige financieringsaanvragen verwacht van ondernemers die kansen zien. En de reguliere financieringsaanvragen lopen, zij het op een wat lager pitje, ook gewoon door. 

Lees meer